Aqua Factory Evsel Su Arıtma Cihazı

Günde 300 Litre Arıtma Kapasitesi

100 GPD POMPA

5 Aşamalı Su Arıtma

Şık ve Kompakt Tasarım

AŞAMA FİLTRASYON TİPİ AÇIKLAMA
1. Aşama 5 pm Sediment Sudaki kum ve diğer partiküllerin 5 micron seviyesinde filtrasyonu gerçekleşir.
2. Aşama Granül Aktif Karbon Suda bulunan klor ve suya renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin aktif karbon minerali yardımıyla arıtımını sağlar.
3. Aşama Blok Karbon Filtre 2. Aşamadan çıkan suyu tekrar aktif karbon mineralinden geçirerek, gerekli  filtrasyonunu yapar.
4. Aşama RO Membran Filtre Suda bulunan bakteri, virüs, yağ, renk, ağır metal, bitki ve böcek zehirleri gibi kirletici maddelerin mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleşir.
5. Aşama Post Karbon Filtre Filtrasyonun son aşaması olan bu filtre, sudaki tadı dengeleyerek, suyun PH seviyesini ayarlamaktadır.