Su Arıtma Cihazı

Su Arıtma Cihazlarında Filtre Seçimi
Şehir sularının her geçen gün saflığını ve temizliğini kaybetmesi sonucu suyu arıtan cihazlara olan ilgi artış göstermeye başlamıştır. Suyu arıtan ve aynı zaman suyun kalitesini arttıran sistemlere su arıtma cihazı adı verilir. Bu cihazlar sayesinde şehir suyunu çok daha sağlıklı ve kaliteli bir hale getirmek mümkün olur. Bu durumun insanlar tarafından bilinç edinmesi sonucu cihazlara olan ilgi de ciddi bir artış göstermiştir.

Cihazlarda kalite durumun etkileyen en önemli faktörlerden biri filtre seçimi olmaktadır. Filtrelerin kaliteli olması demek çok uzun ömürlü bir kullanım demektir. Fakat kalitesizlik gibi bir durum söz konusu olur ise kaliteden bahsetmek pek de mümkün olmaz. Bu sebeple her daim kalite yönünden zengin olan filtreleri tercih etmek gerekir. Bir su arıtma cihazında 5 adet filtre bulunur. Bu filtreler sayesinde su her aşamada daha da temiz bir hal alır. En son size ulaşan suyu temiz ve aynı zamanda mineral bakımından zengin olan su olur.

Aktif Karbon Filtresi
Filtrelerin cihazlarda ne kadar büyük bir önem taşıdığı bilinmektedir. Aktif karbon filtresi de bu cihazların en önemli filtrelerinden biridir. Bu aşama suyun temizlenmesindeki ilk aşama olup büyük partükülleri temizleme ve süzgeçleme işlemini geçekleştirir. Musluk suyu içerisinde şehir atıkları ve toprak, kum gibi kalıntılar mevcuttur. Bu kalıntıları içme suyundan temizlemek adına aktif karbon filtresi çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu filtrenin kullanım ömrü 6 ay ile 9 ay arasında değişiklik gösterir. Filtrenin uzun ömürlü kullanımını sağlamak adına düzenli bir şekilde filtre değişimini gerçekleştirmek gerekir. Kullanım ömrü dolan filtreleri hemen değiştirmezseniz bu filtre aktif olarak rolünü yapmayı bırakır. Aynı zamanda diğer filtrelerin çalışmasına da engel olur. Diğer filtrelerin çalışmasına engel olması ile birlikte cihazlarda bozulma durumu söz konusu olur. Suyun temizlenmesinde en önemli rollerden birini üstlendiği için en önemli filtre olarak bilinmektedir.

Blok Karbon Filtresi
Filtreler arasında en önemli olan diğer bir filtre ise blok karbon filtresidir. Cihazların kalitesini belirlemede bu filtrelerin kalitesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Filtreler kaliteli olur ise uzun süreli cihaz kullanımı da mümkün olur. Özellikle temiz suya ulaşabilmek adına blok karbon filtresi son derece önemlidir. Bu filtre yardımı ile su da oluşan kimyasal maddelerin arındırılması mümkün olur. Böylece çok daha sağlıklı bir su tüketimi ile karşılaşmış olursunuz. Aynı zamanda suyun PH değerini ayarlama özelliğine de sahip olmasından dolayı en verimli filtre olarak adlandırılmaktadır. Blok karbon filtresinin kullanım ömrü ortalama 6 aydır.

Bu filtrenin kullanım ömrü suyun içerisinde bulunan kimyasal madde ve kirece bağlı olarak değişiklik gösterir. En önemli filtrelerden biri olan blok karbon filtresi, doğru bir kullanım ve zamanında filtre değişimi yapıldığı zaman en ideal şekilde en az 5 yıl çalışmaya devam eder. Fakat dikkatli davranılmaz ise filtre özelliğini yitirir ve kısa bir süre içerisinde cihaz bozulması gibi bir durum söz konusu olur. Filtrelerin kaliteli seçilmesi cihazların da kaliteli olması konusunda çok ciddi bir fayda ortamı yaratmaktadır.

Mineral Filtre
Cihazlar göz önünde bulundurulduğunda en önemli filtrelerden bir diğeri ise mineral filtre olmaktadır. Bu filtre suyun temizlenmesi ve en sağlıklı hale gelmesi esnasında kaybolan minerallerin yeniden yerine konulması konusunda son derece büyük bir fayda ortamı yaratır. Doğru bir işlem yapıldığı zaman uzun süreli kullanım konusunda son derece önemli bir işleve sahiptir.

Su içerisinde pek çok mineral bulunur. Bu mineraller İş oluşumlara bağlı olarak ortadan kalkabilir. Bu durumu ortadan kaldırmanın en etkili yolu su arıtma cihazları içerisinde bulunan mineral filtre olmaktadır. Mineral filtre arıtma cihazlarının son aşamasında gerçekleşen bir işlemdir. Altı ay ile dokuz ay arasında değişim süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde değiştirilmediği zaman pek çok farklı sıkıntıyı beraberinde getirebilir.

Özellikle diğer filtrelerin çalışması konusunda olumsuzluklara neden olabilir. Cihazın uzun süreli kullanımını sağlayabilmek adına bu filtrelerin zamanında ve uygun şekilde değiştirilmesi gerekir. Mineral filtre suyun veya dengesini sağlama konusunda da son derece faydalı olacaktır. Arıtma cihazı tercih ederken mineral filtrenin kalitesine son derece dikkat etmek gerekir. Filtrenin kalitesi olması demek suyun kaliteli olması anlamına gelir.

Su Arıtma Cihaz Fiyatları
Su arıtma cihaz fiyatları pek çok haklı sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle cihazların kalite durumu fiyat ile arasındaki ilişkiyi belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Arıtma cihazlarının filtre kalitesinin yüksek olması cihaz fiyatlarının da yüksek olması anlamına gelir. Doğru bir arıtma cihazı tercih yapabilmek adına mutlaka kaliteli olan cihazları tercih etmek gerekir.

Özellikle son yıllarda teknolojinin ve nano teknolojinin gelişmesi ile birlikte cihazların kalitesini benim etmek çok daha kolay bir hale gelmiştir. Teknolojinin gelişme göstermesi arıtma cihazlarının da gelişme göstermesi anlamına gelir. Doğru bir sistem kullanıldığı zaman arıtma cihazlarını uzun süreli olarak kullanmak mümkün olur. Fakat kalitesiz olan cihazlar tercih edildiği zaman kısa süre içerisinde bozulma gibi durum meydana gelir.

Her zaman kaliteli olan cihazları tercih etmek gerekir. Aynı zamanda cihaz kalitesini belirleyen unsurları da çok dikkat etmek gerekir. Filtrelerin kalite unsuru arasında en çok önem gösterilmesi gereken unsur olduğunu bilmeniz gerekir. Böylece su arıtma cihazı tercih yaparken ilk olarak filtre kalitesini göz önünde bulundurmanız gerekir.